NRK Meny
Normal

Tolletaten styrker innsatsen nordpå

Det blir tøffere tider for dem som forsøker å smugle narkotika, alkohol, fisk og andre varer over grensen mellom Norge og Finland.

Kjettinger ;vogntog;polakk

Her sjekkes trailere etter nye dekkrav på tollstasjonen i Kilpisjärvi.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Tollvesenet i Troms og Finnmark øker aktiviteten og bygger en ny og moderne tollstasjon i samarbeid med det finske tollvesenet. I tillegg styrkes etaten med 10 nye stillinger i løpet av sommeren.

– Det betyr ganske mye, for alle stillingene er øremerket grensekontroll, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge til NRK.

Fire av stillingene legges til Tromsø, to til Kilpisjärvi, to i Polmak, og Kirkenes får to ekstra ansatte.

Ny tollstasjon

Den nye tollstasjonen på Kilpisjärvi i Troms blir den største og mest moderne i regionen, med rød og grønn kjøresone for bilistene, og røntgenutstyr for å gjennomlyse bagasjen.

Atle Joakimsen

– Vi ser fram til å ta i bruk den nye og moderne tollstasjonen på Kilpisjärvi, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Det ser vi virkelig fram til. Vi får helt andre fasiliteter enn vi har i dag og bedre utstyr til å utføre kontroll, sier Joakimsen.

Finnene byggherre

Det finske tollvesenet er byggherre, og skal stå for byggingen. Regningen deles mellom Norge og Finland.

– Finnene er effektive. I tillegg til helt nye lokaler og røntgenutstyr får vi en stor hall for å ta inn kjøretøyer til kontroll. Dagens tollstasjon er gammeldags og utdatert. Med rød og grønn sone for kjøretøyer som passerer, blir kontrollen av grensepasseringene nøyere og mer systematisk, sier Atle Joakimsen.

Den nye tollstasjonen vil stå ferdig i løpet av neste år.