NRK Meny
Normal

Spesialtiltakene i nord virker

Nedskriving av studielån og økt barnetrygd fungerer for å rekruttere og beholde unge arbeidstakere i Nord-Troms og Finnmark, ifølge en analyse fra Norut

Fakling på Melkøya

Hammerfest er en av stedene i Tiltakssonen for Nord-Troms og finnmark som har opplevd befolkningsøkning, mye på grunn av petroleumsvirksomheten i byen.

Foto: Allan Klo / NRK

Både skattelette, nedskriving av studielån og ekstra barnetrygd er tiltak som får folk til å bosette seg og bli værende, konkluderer forskningskonsernet.

Norut har i samarbeid med Menon gått gjennom virkemidlene i Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Forskerne har funnet at jo flere virkemidler en person får, desto mer bofast er de. For de personene som flytter mest, det vil si de som ikke har tilhørighet i Finnmark og Nord-Troms fra før av og spesielt de som har høyere utdanning, har tiltakene særlig virkning. De som nyter godt av to eller tre virkemidler blir i større grad boende enn de som bare får ett virkemiddel.

Gir mer rerkuttering

De personrettede virkemidlene fører til bedre rekruttering til hele Tiltakssonen, men har mest betydning for de sentrale kommunene, går det frem av Norut.

Analysen er gjort på aldersgruppen 18-40 år som var bosatt i Tiltakssonen i 2000, og de ble fulgt gjennom flere år.

Norut konkluderer med at Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark bør opprettholdes.

– Selv om situasjonen i næringslivet på mange felt synes bedre nå enn for ti og tjue år siden, er vår vurdering at det fortsatt er behov for virkemidlene i Tiltakssonen. Behovet for arbeidskraft vil være stort framover og dette gjelder alle typer arbeidskraft, både ufaglært og faglært, men særlig høykompetent arbeidskraft, sier prosjektleder Elisabeth Angell ved Norut Alta.

Viktig også for næringslivet

Forskerne har også analysert tiltakene som retter seg mot næringslivet.
Fritaket fra arbeidsgiveravgift har størst virkning for tjenestesektoren.

Tjenestebedrifter synes i større grad å ta ut gevinsten av lav avgift i økt sysselsetting, mens industribedrifter i større grad synes å øke lønningene eller overskuddet.

På lang sikt er virkningen av fritaket fra arbeidsgiveravgiften mer uklar, konkluderer Norut.

Gi mer nedskrivning av studielån

Tiltakssonen ble etablert i 1990 og omfatter Finnmark og de sju nordligste Troms-kommunene. Virkemidlene skulle bidra til høyere sysselsetting og bedre bostedsattraktivitet og er en miks av næringsrettede og individrettede virkemidler.

Norut sin analyse av tiltakssonen er gjort på oppdrag fra Kommunal- og Regionaldepartementet.

For å sikre bosetting lengst nord anbefaler forskerne at det må gjøres enda mer attraktivt å bo og drive næring lengst nord.

  • En kraftig økning i nedskriving av studielån
  • Doble “Finnmarkstillegget” i barnetrygda – fra 3800 til 8000 kr årlig pr barn
  • Vurdere en gradvis vridning fra arbeidsgiveravgift til redusert inntektsskatt
  • Enklere regler for arbeidsinnvandrere fra Russland og styrket norskopplæring for disse
  • Økt innovasjon og FoU-aktivitet