Tilsynsrapport: BUP Silsand kontrolleres etter manglende barnevernstilbud

Stor utskifting av psykologer og lite fagkompetanse førte til at barnevernsjente ikke fikk god nok hjelp ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Silsand.

BUP UNN

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på Silsand, får sterk kritikk i en tilsynsrapport.

Foto: NRK

En felles tilsynsrapport fra fylkesmennene i Troms, Rogaland og Hordaland gir kraftig refs til barnevernet for dårlig behandling av ei jente. Hun ble flyttet fra institusjon til institusjon i de tre fylkene i perioden 2014 til 2016.

Flere institusjoner får kraftig kritikk i tilsynsrapporten, deriblant Aleris Nymogården i Målselv og BUP Silsand.

Saken om barnevernsjenta Ida ble først omtalt i Stavanger Aftenblad. Avisen fulgte Karmøyjenta fra hun ble tatt hånd om av barnevernet som 15-åring og fram til i januar 2016 da hun flyttet fra Aleris Nymogården i Målselv tilbake til Karmøy, i samarbeid med barnevernet der.

Divisjonsdirektør i Aleris omsorg, Erik Sandøy, sier kritikken er berettiget, og at de tar den til etterretning.

Mangler fagfolk

Børge Mathiassen

Børge Mathiassen er leder for BUP ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Arild Moe / NRK

BUP Silsand har hatt lite fagkompetanse i form av legespesialister og psykologspesialister. Det har vært stor utskifting av psykologer, og de har heller ikke hatt kapasitet til å ha ambulerende team.

De som arbeider ved BUP Silsand har ikke hatt rammevilkår som har gjort det mulig for dem å følge opp Ida på en god måte, heter det i rapporten fra fylkesmannen.

– Kritikken er ikke uberettiget, sier Børge Mathiassen. Han er leder for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han forteller at det er krevende å rekruttere fagfolk til distriktene utenfor Tromsø, og at mangel på fagpersonell har gått ut over tilbudet til Ida.

Nå tror han at tilbudet blir bedre da alle BUP-avdelingene i Nordreisa, Tromsø, Sjøvegan, Silsand, Harstad og Narvik legges under samme paraply.

– Da kan vi få bedre benyttelse av fagfolk på tvers av enhetene, sier Mathiassen.

Fylkesmannen har kommet til at det krever en mer omfattende undersøkelse å vurdere BUP Silsand og har ikke prioritert å gjøre det som del av tilsynet rundt Ida-saken. Fylkesmannen i Troms vil følge dette opp i et nytt tilsyn.

BUP Silsand gir tilbud til barn og unge under 18 år fra kommunene Lenvik, Sørreisa, Målselv, Berg, Torsken og Tranøy. Vi holder til i Senter for psykisk helse og rusbehandling, Midt-Troms på Silsand. Tilbudet består av utredning, behandling og sammen med kommunale instanser forebygge utvikling av psykiske lidelser hos barn og unge.