NRK Meny

Tapte beiterett-sak mot staten

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Statskog er i Oslo tingrett frifunnet etter å ha blitt saksøkt av Talma sameby. Talma sameby mente blant annet at de hadde rett til å bruke statens utmark i området øst for Altevatn til riksgrensa til beite utover det staten tillater. Talma har anket dommen, bekrefter advokat Henning Harborg til NRK.