Svein Ludvigsen i ekspertutvalg

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg for å finne ut hva de nye regionene eller fylkeskommunene kan drive med. – Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Utvalget får blant annet i oppdrag å foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi en bedre offentlig forvaltning. Blant de syv som skal sitte i utvalget, er tidligere fylkesmann i Troms og Høyre-statsråd, Svein Ludvigsen.