Svalbard-rydding

Styret i Svalbards miljøvernfond prioriterer opprydding av marin forsøpling, og gir nesten fem millioner kroner til dette ved årets første tildeling. Mange av prosjektene går også på effekter knytta til klimaendringer.