NRK Meny
Normal

Svak og mager rein blir rovdyrmat

Mager og svake rein blir lett bytte for rovdyr i Finnmark.

Rein
Foto: Linda Bjørgan

Forskere mener erstatningsreglene bidrar til å opprettholde problemet.

Det er i en ny NINA-rapport (Norsk institutt for naturforskning) at dette kommer frem.

– Arbeidet vårt bekrefter at tapet av rein til rovdyr i Finnmark i stor grad består av dyr som det er grunn til å tro ellers ville dødd av sult, forteller Torkild Tveraa, som er seniorforsker ved NINA til forskning.no .

Ifølge rapporten vil problemet fortsette om ikke reintallet går betydelig ned, og slaktevektene tilsvarende opp.

Hvis rovdyrene tar dyr som er mager eller er forventet å dø, er det referert til som et kompensatorisk tap.

Dagens kunnskap tilsier i dag at store rovdyrskadeerstatninger som er knyttet til slike kompensatoriske tap vil virke mot målsetningen om en økologisk bærekraftig reindrift, mener forskerne.

Prioriterer mat foran unger

På grunn av de høye reintallene forventer forskerne at produktiviteten vil være lav og tapene store i årene som kommer.

Økende konkurranse om maten gjør at simlene går ned i vekt i løpet av den lange vinteren, og får et økt behov for å gjenvinne kroppsreservene gjennom sommeren.

Dette resulterer ofte i at simlene prioriterer å fete seg opp i stedet for å få kalver.

– Få kalver og store erstatningssøknader er særlig gjeldende i år med sein sommer, lang vinter og dermed lav planteproduktivitet, forteller Tveraa.