NRK Meny
Normal

Styrker helsetilbudet i Alta

Styret i Helse Nord har i dag vedtatt å styrke helsetilbudet i Alta. Det betyr nybygg på 4000 kvadratmeter, mer dagkirurgi og flere fødsler.

Alta helsesenter

AHelsetilbudet i Alta skal utvides. Det har styret i Helse nord i dag vedtatt.

Foto: Rebekka Ellingsen

Totalt koster nybygget 330 millioner kroner, og skal tas i burk allerede i 2017.

En utvidelse av helsetilbudet i Alta har lenge vært en het potet. Mens befolkningen i Hammerfest har fryktet at en økning i Alta vil redusere tilbudet ved Hammerfest sykehus, så har befolkningen i Alta krevd et bedre tilbud på flere områder.

Vedtaket i styrket i Helse Nord i dag innebærer følgende:

  • Poliklinisk aktivitet skal økes med 80 prosent innen 2020.
  • Dagkirurgi skal økes med 115 prosent innen 2020.
  • 200 flere konsultasjoner for gravide innen 2018
  • Installere MR-maskin og utvide antall ultralydundersøkelser innen 2020
  • Etablere 20 sykehussenger i nybygg.
  • Installering av CT-maskin skal vurderes innen 2016
  • Legebemanninga på sykestue skal styrkes med allmennlege og indremedisiner.
  • Nybygg på 4000 kvadratmeter med sykesenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk etableres.

Helse nord skal lede oppstarten av arbeidet, mens Finnmarkssykehuset tar ansvaret gjennomføringen av forprosjektet, byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak.