NRK Meny
Normal

Store mengder røyk fra Melkøya

Varme fra fakkelen har forårsaket brann.

Varmen rundt fakkelen på Melkøya har antent bakken og ført til en gress- og lyngbrann med voldsom røykutvikling.

Brannen skal ha oppstått inne i sikkerhetssonen rundt fakkelen, som er opprettet blant annet med tanke på slike situasjoner.

– Det antente feltet befinner seg innenfor et inngjerdet og sikret området på Melkøya. Vi har tatt i bruk et beredskapsfartøy som ligger like ved og mannskap herfra sprøyter sjøvann over brannstedet, sier informasjonsleder i Statoil, Sverre Kojedal.

Udramatisk, sier Statoil

Årsaken til brannen skal være at den kraftige varmen fra fakkelen har tørket lyng og gress helt ut. Deretter har varmen antent bakken.

- Dette er en noe vi har forventet, og det er derfor helt udramatisk, sier Kojedal.

Politiet understreker at situasjonen ikke fører med seg annen fare enn en store mengder hvit røyk.

- Dette er såpass udramatisk at brannen ikke er rapportert inn til oss, sier Per Holmvik, operasjonsleder i Vest-Finnmark politidistrikt.

Kritikkverdig

 Men ikke alle ser på dette som udramatisk.

- Jeg har ikke ord! Det er helt utrolig at det i et industrianlegg av skal oppstå en brann rett på bakken, sier SVs Reidar Johansen, gruppeleder i kommunestyret i Hammerfest.

- Statoil har stadig forsikret oss om at ting går bra, men så oppstår det en brann, og det på et industriområde som produserer brannfarlige stoffer. Dette henger ikke sammen.