Store mangler på ny idrettshall

Til tross for at idrettshallen i Olderdalen i Kåfjord er helt ny, må kommunen bruker store ressurser på å forhindre vannskade i bygget hver gang det regner. Da kommer det nemlig vann inn i hallen. Kåfjord kommune reklamerer nå på jobben som er gjort med taktekking i hallen. Før ferdigattest kan gis, må flere mangler rettes opp, skriver kommunen i brevet sitt til entreprenøren.