Stipend til forfattere

Det skal etableres et årlig nordnorsk stipend på 100.000 kroner for skjønnlitterære forfattere. Det vedtok fylkestinget i Troms i dag. Det settes av 150.000 kroner som skal gi nordnorske forfattere anledning til å konkurrere på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for nasjonale stipend. Tildelingen skjer i samarbeid mellom de tre fylkeskommunene og Nordnorsk forfatterlag.