Stenger Goliat for å unngå ulykke

Goliat-Plattformen stenges for å unngå ulykke, melder Teknisk Ukeblad. Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på plattformen i Barentshavet. De har derfor beordret stans i produksjonen inntil feilen er ordnet. ENI Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter tilsynet. Det var el-sikkerheten på plattformen som ble gjennomgått.