Staten må betale ekstraregning

Dersom regninga for utbygging av E8 gjennom Ramfjord blir større enn hittil beregnet, må staten ta denne ekstraregninga. Det er politikerne i Tromsø formannskap enige om. Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Høyre sier at det ikke vil være aktuelt å øke bompengeandelen for å dekke overskridelser. I september vil Statens vegvesen ha klar kostnadsoverslaget for den nye innfartsveien.