Starter ny fotballklubb på Finnsnes etter bråk rundt elitesatsing

Etter mye uro rundt Finnsnes IL, blir det nå stiftet en ny fotballklubb – Finnsnes FK.

Stort oppmøte

Forrige uke var det ekstraordinært årsmøte i Finnsnes IL Fotball. Oppmøte var så stort at folk ble stående på gangen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Jeg tror det har vært en prosess over mange år der man ikke har vært helt enig om hvordan ting har vært gjort og man har ønsket noe annet. Nå er vi der at en god del foreldre, trenere og ressurspersoner som har ønsket om å gjøre det på en annen måte, sier Hege Leiknes som er styreleder for den nye klubben, Finnsnes fotballklubb.

Hege Leiknes

Hege Leiknes, styreleder i Finnsnes Fotballklubb.

Foto: Arild Moe

Hun forteller at det er et ønske om en annen satsing, med mer bredde, der det samtidig skal være lov å være god og det skal legges til rette for utvikling for dem som ønsker å nå lengre.

I tillegg til Leiknes består styret av Tommy Hagen som nestleder og styremedlemmer Jens Hugo Leiknes, Anne Grethe Normann og Hilde Sørensen. Daglig leder er Håvard Johnsen.

– Finnsnes FK skal søke samarbeid med omkringliggende klubber. Vi ønsker å bli sett på som en positiv samarbeidspartner som støtter opp om våre naboklubber, står det i pressemelding fra styret.

Mye uro

I forrige uke forlot en stor gruppe medlemmer det ekstraordinære årsmøtet i Finnsnes idrettslag fordi de er uenige i satsinga med et A-lag i Tromsø.

Det hele startet i begynnelsen av oktober, da sportssjefen i klubben, Jan Tore Bakli, uttalte at Finnsnes IL bygde et luftslott, da han la frem et forslag til ny sportsplan for klubben med et herrelag i andredivisjon.

Ivar Holand

Under det ekstraordinære årsmøtet til Finnsnes IL forrige uke, sa daglig leder Ivar Holand, at han var bekymret for hvilke konsekvenser uroen i FIL Fotball kan få.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Per i dag trener FILs A-lag i Tromsø. Spillerne bor der, det samme gjør trener Bjørn Johansen. Jan Tore Bakli mente klubben måtte satse på å få A-laget hjem til Finnsnes.

Det viste seg at det var flere innad i klubben som delte Baklis meninger. Blant annet trakk tolv personer seg fra sine verv i klubben, og var det fraksjoner i FIL Fotball som snakket om å bryte helt ut, for starte en ny klubb.

Eier ingen arena

Styret skriver at klubben i en oppstartsfase har en rekke utfordringer. De vil jobbe for å få på plass trenerløsninger i ulike årganger og ønsker å starte fotballaktivitet fra januar 2017.

Klubben eier per i dag ingen egen arena, men de vil gå i dialog med klubber i regionen for å kunne inngå samarbeidsavtaler knyttet til leie av arenaer.

– På sikt har vi ambisjon om å bidra til anleggsutvikling i regionen, da kan det være aktuelt å gjøre dette i samarbeid med andre klubber.

Vil drives utelukkende på dugnad

Siden klubben er nystartet vil satsingen på de eldste i klubben bygges opp over noen år, skrives det i pressemeldingen. De vil stille seniorlag for damer og herrer. Seniorlag vil starte i laveste divisjon.

Styreleder Herleif Hanssen i Finnsnes Idrettslag er forbauset over at det gikk så langt at det ble stiftet en alternativ klubb. Han sier FIL vil ha informasjonsmøter med foreldre og lag denne uka. Han sier FIL fortsatt vil ha et godt tilbud til barn og unge. Han tror ikke FIL på sikt vil ta økonomisk skade av at noen melder seg ut av klubben