NRK Meny
Normal

Stadig flere par søker hjelp – og fagfolket gleder seg

Stadig flere par søker hjelp hos Familievernkontoret. Størst er økningen i Nord-Norge. Bufetat synes utviklingen er gledelig.

Skilsmisse

I Bufetat Region Nord tror en av konsekvensene med at de registrerer flere familievernsaker er at de hindrer stadig flere par fra å gå fra hverandre.

Foto: Colourbox

Ikke på 15 år har økningen i antall nye familievernsaker vært større i Norge. I 2016 fikk Bufetat inn 29 670 nye slike saker. En økning på nær ni prosent sammenlignet med året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Og størst økning er det i Region Nord (11 prosent). Det er også den regionen med flest familievernsaker per 1 000 innbygger (9,8 saker).

– Vi synes dette er en gledelig utvikling, sier Nina Kleemann Johansen, avdelingsdirektør for Bufetat Region Nord.

– Vi ser at vi har en tydelig økning i antall par- og familiesamtaler. Samtidig ser vi at tallene når det kommer til meklingssaker mellom par som har valgt å gå fra hverandre har gått ned. Det viser at vi blir stadig flinkere til å komme i forkant og i større grad klarer å drive forebyggende arbeid for disse parene, og at vi klarer å hindre folk i å gå fra hverandre, forklarer hun.

Foreldresamarbeid er det vanligste temaet

I tallene fra SSB kommer det frem at det vanligste temaet for saker hos familievernkontorene er foreldresamarbeid og veiledning. I Bufetats region i Nord-Norge har de jobbet målrettet med å involvere barna i samtalene.

– Det har stor betydning for familiene å kunne bringe barna med i prosessen. Det har blant annet en stor betydning for konfliktnivået i saken når du få barnas synspunkter inn i saken, sier Nina Kleemann Johansen.

Mest effektiv

Region Nord er også den regionen i Bufetat-systemet som er kjappest med å få satt i gang samtaler i nye saker. I nesten halvparten av de nye sakene som dukket opp i 2016 hadde familiene fått sin første time i løpet av to uker.

– Ventetiden er også noe vi har hatt stor fokus på. Det er viktig å få satt i gang en prosess så tidlig som mulig, når parene er motiverte til å ta tak. Går det for lang tid kan denne interessen fort dabbe av, sier Johansen.