Spansk tråler tatt for bunntråling i naturreservat

Et spansk fartøy har fått bøter for å ha fisket med bunntrål i Nordaust-Svalbard naturreservat.

spanske tråleren Arosa Nueve

Den spanske tråleren Arosa Nueve ble tatt på fersken av Kystvakta.

Foto: Kystvakten

Sysselmannen har skrevet forelegg til både kapteinen og rederiet, på henholdsvis 40.000 kroner og 200.000 kroner.

Det var Kystvakta som oppdaget at tråleren hadde fisket innenfor grensene til naturreservatet. Sysselmannen ble varslet og fartøyet ble besluttet tatt med inn til undersøkelse.

Verner marint miljø

Bunntråling gir store skader på havbunnen, og dette er årsaken til at slikt fiske er forbudt i naturreservatet, forklarer sysselmannens miljøvernsjef.

– Mange tenker kanskje ikke over at de store verneområdene på Svalbard også er opprettet for å ta vare på det marine miljøet. Forbudet mot bunntrål skal beskytte livet på havbunnen, sier miljøvernsjef Knut Fossum.

– Det er viktig at brudd på vernebestemmelsene blir fulgt opp, slik det er gjort i denne saken.

Erkjente forholdet

Dårlig kartgrunnlag var årsaken til at tråleren havnet innenfor naturreservatets grenser.

Etter at kapteinen ble forelagt Kystvaktas kart og spor som viste hvor han hadde vært, erkjente han forholdet.

Både bot og inndragning ble vedtatt.

Saken ble håndtert i samsvar med Sysselmannens direktiv til Kystvakta, og den gjeldende samarbeidsavtalen mellom partene. Tråleren hadde vært kontrollert tidligere uten anmerkninger.