Snøskutersafari i Lyngen

Tirsdag skal kommunestyret i Lyngen avgjøre om kommunen skal gå inn for å etablere snøskutersafari som et tilbud til turister. Rådmannen ønsker å vurdere om det er behov for næringsløyper til turistformål. Ordfører Dan Håvard Larsen mener den nye snøskuterforskriften åpner for slike løyper.

snøscooter 2
Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK