Småkommune-syndrom ødela for Rolf

Rolf Tøllefsen tok med seg livsverket sitt ut av Lyngen kommune, på grunn av det han kaller elendig planarbeid. Fylkesmannen mener småkommunene sliter med å håndtere plan- og bygningsloven.

Rolf Tøllefsen

Rolf Tøllefsen har nå egen bedrift i Tromsø, og trives med det.

Foto: Mohamed Dahir / NRK

Tøllefsens verksted ble ødelagt av leirraset i Lyngen i 2010.

I etterkant mente kommunen at det var Tøllefsens ansvar å sikre verkstedtomta for allmenn ferdsel. Kommunen støttet seg til plan- og bygningsloven. Tøllefsen klaget inn pålegget

– Jeg brukte mellom 200 og 300 000 kroner på advokat i den saken, sier Rolf Tøllefsen.

– Jeg var rett og slett ikke bekvemt med å bo og drive i Lyngen kommune lenger.

Tøllefsen har nå har startet på nytt i Tromsø, og har gitt Lyngen kommune det glatte lag for planarbeidet sitt, blant annet i rettssaken etter skredet.

Fylkesmannen i Troms opphevet senere vedtaket fra Lyngen. Fylkesmannen mener kommunen ikke kunne kreve at Tøllefsen skulle sikre tomta, ut fra plan- og bygningsloven.

Fire av ti saker oppheves

Andreassen

Jan-Peder Andreassen, kommunaldirektør hos Fylkesmannen i Troms, mener småkommunene har utfordringer når det kommer til byggesaker.

Foto: Mohammed Dahir / NRK

Og det er ikke den eneste saken der småkommuner i Troms har feilet i sin tolkning av den aktuelle loven.

I 2016 fikk de inn 147 klagesaker for plan- og bygningsloven. I fire av ti saker fikk klagerne medhold.

– Vi ser at mange av småkommunene har problemer med å få inn tilstrekkelig med kompetanse når det kommer til plan- bygningsloven, sier Jan-Peder Andreassen, kommunaldirektør hos Fylkesmannen i Troms.

Dan-Håvard Johnsen, ordfører i Lyngen innrømmer at de har utfordringer.

– Vi mangler nok folk til å håndtere disse sakene. I tillegg kan de være svært tidkrevende, noe som også gir oss utfordringer, sier han.

Dan-Håvard Johnsen

Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, innrømmer at de har en utfordringer med å håndtere saker under plan- og bygningsloven.

Foto: Mohamed Dahir / NRK