Sliten med kulldrifta

Store Norske har støtt på store problemer med å ta ut kull i Gruve 7 ved Longyearbyen. Det er store mengder stein i området sju kilometer inne i fjellet der uttaket av kull foregår. Dette gjør at produksjonen ligger etter skjema. Store Norske taper penger, uten at det hittil har oppstått krise med leveranser til kundene.