Skuffet over statens tilbud i landbruksoppgjøret

Bøndene i Troms er svært skuffet over statens tilbud i landbruksoppgjøret. Det arktiske landbruket vil lide hardt.

Leirfjord bondegård
Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Bøndene i Troms er svært skuffet over statens tilbud i landbruksoppgjøret. Det sier leder av Troms Bonde – og Småbrukarlag, Margrethe Wikran.

Hun har bitt seg merke i at tilbudet ikke inneholder noe om arktisk landbruk og de spesielle forholdene som bøndene i nord har.

– Det er rett og slett vanskelig og ta det tilbudet som har kommet alvorlig. Det er så milevis langt unna alt som vi også har vært forespeilet i regjeringsplattform og gode ønsker fra politisk hold tidligere, sier Wikran.

Tilbudet fra staten er på 10 prosent av det bøndene krever i landbruksoppgjøret. Hun har lite tro på at det kommer mer i forhandlingene.

– Det bruker ikke å komme så fryktelig mye mer i forhandlingen, sier Wikran.

Frykter for fremtiden

Selv om lønnsomheten for gårdsbruk i landsdelen er i bedring, var nettoinntekten for bønder i Nord-Norge, 125 300 kroner lavere enn landsgjennomsnittet i 2012.

Samtidig blir det stadig færre bruk i landsdelen og lederen i Troms Bonde – og Småbrukarlag frykter for fremtiden, dersom tilbudet fra staten blir stående.

– Det vil jo lide hardt hvis et resultat ligger i nærheten av det tilbudet her, sier hun.

– Hvordan arktiske landbruket komme frem i det tilbudet staten har gitt?

– Det kommer ikke frem i det hele tatt. De få kronene som tenkes brukt i det store og det hele, brukes på de største brukene. Og det hentes til og med midler fra de mindre brukene som blir gitt til de store, sier hun.

– Hvordan reagerer du på at det ikke har kommet frem?

– Det blir jo mange fine festtaler. Ikke noe tvil om det, sier Wikran.