Normal

Skredsikring i Nord-Norge vil koste 18 milliarder

Det vil koste 18 milliarder kroner å sikre de mest skredutsatte veiene i Nord-Norge.

Snøskred i Holmbuktura

Skredsikring av Holmbuktura i Tromsø kommune vil koste rundt 40 millioner kroner.

Foto: Jan Arne Karlsen

Det viser en ny rapport som sammenfatter skredsikringsbehovet på riks- og fylkesveiene i landsdelen.

Gjennomgangen fra Statens vegvesen viser at det er totalt 217 plasser der det er middels eller høyt behov for skredsikring.

Rapporten er et faglig innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029.

– Hensikten med rapporten er å gi en samlet oversikt over skredutfordringene, og den er også et faglig grunnlag for en senere prioritering av prosjekter, sier seksjonssjef Britt-Laila Jensen i Statens vegvesen.

Her kan du lese hele rapporten.