Skolebråk i Kåfjord – 200 elever har fått en 5. skole å søke seg til

Kåfjord kommune kan bli nødt til å legge ned en av skolene sine, etter at det ble opprettet kristen privatskole i kommunen.

Skole i Kåfjord

Kåfjord kommune har i dag fem barneskoler.

Foto: Øystein Antonsen

I Kåfjord er det splittelse og strid etter at det har kommet en privat skole i kommunen. Det har ført til at det bare er ti elever igjen ved den offentlige Trollvik skole, som tidligere har vært truet med nedleggelse.

En av dem som flyttet barna sine fra den offentlige til private skolen er den tidligere rektoren, nå ny rektor på den private Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole, Odd Harald Fagerli.

Odd Harald Fagerli

Rektor ved den private Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole, Odd Harald Fagerli.

Foto: Øystein Antonsen

– Det er en kristen formålsparagraf her, og Kåfjord har preg av læstadinismen og gode grunnverdier. Det er ikke en læstadiansk skole, men en skole som fanger lokalkulturen i kommunen. Derfor ville vi ta vare på den, sier Fagerli.

Rektoren sier den private skolen innerst i Kåfjorddalen, som ble startet opp i sommer med 47 elever, har som mål å bli den beste i kommunen.

Skolen har fokus på friluftsliv, teknologi, IT og læring på alternative måter.

– Elevene skal ha et godt grunnlag for å begynne på videregående skole når de er ferdig i 10. klasse. Like godt og helst bedre enn elever fra offentlig skole, sier Fagerli.

Utfordrende å holde hjulene i gang

Bjørn Inge Mo fra Arbeiderpartiet har vært lenge i lokalpolitikken. Han har også vært ordfører i Kåfjord. Han liker ikke det som har skjedd, at det bare er ti elever igjen i Trollvik etter at privatskolen ble opprettet i konkurranse med den offentlige skolen.

Bjørn Inge Mo

Lokalpolitiker Bjørn Inge Mo i Kåfjord.

Foto: Øystein Antonsen

– Jeg synes det er uheldig, særlig i små lokalsamfunn der man sliter med å opprettholde de skolene som er. I Kåfjord med vel 200 elever i skolen, og fem skoler, er det en utfordring å holde hjulene i gang, sier Mo.

Han synes det er underlig at mange av foreldrene som slo ring rundt Trollvik skole, da den sto i fare for å bli nedlagt, har tatt ungene sine ut av den offentlige skolen.

– Det var et kjempekrav fra foreldrene om at skolen skulle opprettholdes, og i neste runde så flytter de elevene ut av skolen og oppretter privat, sier Mo.

Må kanskje stenge i Trollvik

På rådmannskontoret i Olderdalen må Einar Pedersen daglig gjøre vurderinger om hva kommunens penger skal brukes til.

Det er få nok elever, og ikke gunstig at 200 elever i den offentlige skolen er redusert til 25 prosent, uten at antall skoler blir færre, sier han.

– Det er ikke unaturlig om administrasjonen skulle få et oppdrag fra politisk hold om å gjøre en utredning på videre drift av Trollvik skole, sier Pedersen.