NRK Meny

Skjervøy og Torghatten frifunnet

Bunker Oil holdes ansvarlig for utslippet av 146.000 liter diesel i Skjervøy havn for tre år sida. Oljeselskapets anke til Hålogaland lagmannsrett førte ikke fram. Dermed frifinnes både Skjervøy kommune og Torghatten Nord for ansvaret. Bunker Oil må i tillegg betale saksomkostningene på tilsammen vel 3.6 millioner kroner.