Skjervøy kommune i KOFA

Hofsøy Mekaniske AS har klaget inn Skjervøy kommune til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA. Hofsøy Mekaniske vant en brøytekontrakt, men mistet den seinere. De mener Skjervøy kommune har brutt forskriftene og kravet til konkurranse i loven ved å endre kravet til kvalifikasjon. Bedriften mener endringen er konkurransebegrensende.