Skal gjøre Tromsø til «et kraftsentrum» innen utdanning

Kent Gudmundsens (H) smil går nesten rundt hele hodet etter at det i dag ble klart at mange statlige arbeidsplasser innen utdanning flyttes til Tromsø.

Kent Gudmundsen fotografert i kantina på campus Harstad

FORNØYD: Kent Gudmundsen, her fotografert ved en tidligere anledning i kantina på campus Harstad, kaller det en gledens dag for Tromsø.

Foto: Nils Mehren / NRK

I dag har Høyre, Frp og Venstre kommet til enighet om å flytte deler av statens utdanningsforvaltning ut av Oslo til Tromsø.

Tromsø skal dermed bli landets ledende innen karriereveiledning – et «kraftsentrum», om man skal bruke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) ord.

Torsdag la han frem den nye organiseringen av kunnskapssektoren.

– En gledens dag

Flyttinga innebærer 10 årsverk som samlokaliseres med formidlingstjenesten "Utdanning.no".

– Dette er en gledens dag for oss i nord, sier stortingsrepresentant for Troms Kent Gudmundsen (H), som er medlem av utdanningskomiteen.

– Nå flyttes statlige arbeidsplasser som jobber med karriereveiledning ut av Oslo, og sammen med det miljøet vi allerede har i dag allerede i Tromsø. Sammen vil disse utfylle og forsterke hverandre, og bli et kraftsentrum for karriereveiledning i Norge, sier han.

Omorganiserer direktoratet

I tillegg til at Kompetanse Norge omorganiseres slås dagens Utdanningsdirektorat og Senter for IKT i utdanningen sammen til et nytt Direktorat for barnehager, grunnopplæring og IKT. Dette skjer ved årsskiftet.

Det opprettes en avdeling i Tromsø med utgangspunkt i dagens Senter for IKT i utdanningen, men i tillegg skal stillinger fra Oslo flyttes ut til det nye direktoratets tre ulike avdelinger, herunder Hamar, Molde og Tromsø.

Dette vil utgjøre om lag 20 stillinger og gjennomføres over de nærmeste årene etter at det nye direktoratet er opprettet rett over årsskiftet, opplyser Gudmundsen:

Hvor mange arbeidsplasser det totalt er snakk om vet ikke Gudmundsen konkret, men han sier at det er snakk om flere arbeidsplasser enn de 10 årsverkene som skal samlokaliseres med Utdanning.no.

Torbjørn Røe Isaksen

OMORGANISERER: Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Vegard M. Aas / NRK

– Uavhengig av nøyaktig antall stillinger handler dette vel så mye om at vi organiserer de virkemidlene og verktøykassene som vi har innenfor utdanningssektoren, og at det satses i Tromsø og i nord – at hele landet tas i bruk og at vi får ende bedre muligheter til å løfte skole- og utdanningsnorge, sier han.

Isaksen: – Må legge til rette

Det er opp til regjeringen å beslutte hvordan forvaltningen skal organiseres.

Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo.

− Norge står midt oppe i en omstilling. Vi må legge til rette for livslang læring. Kompetanse Norge er vårt viktigste verktøy for å sette kompetansepolitikken ut i praksis, og det skal fortsatt være deres hovedfokus, sier Røe Isaksen i ei pressemelding.