NRK Meny

Skal bygge Harstadåstunnelen

Det spanske entreprenørselskapet Aldesa får jobben med å bygge den 1450 meter lange Harstadåstunnelen gjennom Harstad sentrum. Tunnelen er det største delprosjektet i Harstadpakken, og skal redusere gjennomgangstrafikken i sentrum med minst 40 prosent. Statens vegvesen forventer at anleggsarbeidet begynner i mai/juni, og at tunnelen tar drøyt tre år å fullføre. Ifølge veivesenet var det til sammen seks entreprenørselskap som ønsket å bygge tunnelen.