NRK Meny
Normal

Skaffet seg ulovlig tilgang til pasientjournaler

Helsepersonell ved Distriktsmedisinsk senter i Lenvik kommune har skaffet seg tilgang til journalsystemet til legevakten og over tid brukt dette aktivt.

Distriktsmedisinsk senter (DMS)

Lenvik kommune ser alvorlig på at helsepersonell ved DMS skaffet seg tilgang til pasientjournalene.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Dette er et avvik i forhold til helsepersonellovens bestemmelser om taushetsbelagte pasientopplysninger, skriver Lenvik kommune i en pressemelding.

Etter at forholdet ble avdekket av Lenvik kommune i januar 2015 iverksatte kommunen umiddelbart kartlegging av omfang og oppfølging av involverte.

– Lenvik kommune ser alvorlig på forholdet. En grundig redegjørelse for det inntrufne er nå, på kommunes initiativ, gått til Fylkesmannen i Troms, sier informasjonssjef Anne-May Johansen til NRK.

Håndteringen av saken i forhold til enkeltansatte er oversendt Fylkesmannen til videre vurdering. Også kommunens håndtering av saken samlet sett er sendt til Fylkesmannen til orientering.

Skal ikke ha brukt tilgangen for å «snoke»

– For øvrig behandles forholdet til enkeltansatte som en personalsak i Lenvik kommune, og vil på den bakgrunn ikke bli kommentert ytterligere, skriver kommunen i pressemeldingen.

Anne-May Johansen

Informasjonssjef i Lenvik kommune, Anne-May Johansen.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Det skal være utfordringer knyttet til ulike pasientrelaterte systemer mellom legevakt og avdeling som har ført til forholdet.

– Et systemavvik har muliggjort tilgang til legevaktens journalsystem for helsepersonell som ikke skal ha slik adgang. Det er imidlertid for å ivareta pasientens beste at man har skaffet seg tilgang til tidskritiske pasientopplysninger ved innleggelse, forteller Johansen til NRK.

Lenvik kommune skriver videre at helsepersonellet ikke har brukt journaltilgangen for å «snoke» i pasientopplysninger, men for å sikre seg at prøvesvar og annen pasientinformasjon ikke blir liggende lenge i journalsystemet uten å bli videreformidlet til aktuelt helsepersonell.

Skal starte internundervisning for ansatte

– Det har ikke på noe tidspunkt, etter det Lenvik kommune kjenner til, vært fare for liv og helse til noen pasienter som følge av det inntrufne.

Kommunen skal heller ikke ha mottatt noen klager fra pasienter eller pårørende.

– Det avdekkede forholdet resulterte umiddelbart i at de tekniske tilgangene som gjorde forholdet mulig, ble fjernet. Rutiner for tilganger og risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til sensitive opplysninger, er grundig gjennomgått og satt på dagsorden, sier informasjonssjef i Lenvik kommune, Anne-May Johansen.

Lenvik kommune vil videre rette fokus mot journalføring for å unngå at slike avvik oppstår igjen. Det planlegges også internundervisning og informasjon til alle ansatte.