Ønsker at folk skal kunne logge seg på sin egen pasientjournal

Hvis programvareselskapet Dips i Bodø får det som de vil, kan du i fremtiden sitte hjemme i sofaen å logge deg på din egen pasientjournal.

Gunn Pettersen i Dips Bodø

Går det som Høyre og DIPS ønsker, kan du i framtiden logge deg på din egen elektroniske pasientjournal. Her personalajef Gunn Pettersen og en ansatt i Dips.

Foto: NRK

Tor Arne Viksjø

Administrerende direktør i Dips, Tor Arne Viksjø.

Bent Høie (Høyre)

Helsepolitiske talsmann i Høyre, Bent Høie.

Foto: Aas, Erlend, Erlend Aas / Scanpix

– Det må lages løsninger som tilrettelegger for at det blir like enkelt og like naturlig å se sin egen journal som å gå i nettbanken og sjekke saldoen, sier Tor Arne Viksjø i Dips til NRK.no.

Kvalitetssikring

En pasientjournal er en samling av opplysninger, elektronisk eller i papirform, om en pasients kontakt med helsetjenesten. Pasienter har i dag rett til innsyn i sin journal og skal ved henvendelse få en kopi av den.

DIPS er i dag den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. Viksjø tror på en helsegevinst dersom folk kan logge seg inn på sin egen journal for å sjekke helsestatusen.

– Du involveres på en helt annen måte i behandlingen din, og vil kunne se hva legen din har skrevet. Ved å involvere pasienten får du en helt annen kvalitetssikring av journalene. Pasienten selv er jo faktisk en av de viktigste agentene i forhold til å bli frisk.

– Dette er fremtiden

Han får støtte fra Høyres helsepolitiske talsmann, Bent Høie, som ser på dette som en stor nyvinning.

– Jeg mener dette er fremtiden. Det vil på mange måter revolusjonere hele måten vi kommuniserer med helsevesenet på, den dagen vi kan sitte hjemme å lese vår egen pasientjournal.

Selv om Høie og Høyre er positiv til at folk skal få tilgang til sin egen pasientjournal, er ikke tilgang uproblematisk.

– En del av dem som jobber i helsevesenet vil synes det er vanskelig når pasienten kan lese det man skriver direkte inn i en journal, og hevde at dette er deres arbeidsredskap.

– Alle forsøk på å gjøre lettvinte løsninger innebærer at du får en sikkerhetsrisiko som gjør at denne type sensitiv informasjon kan komme på avveie.

Krever vilje og prioritering

En melding om saken er på vei til Stortinget, og Høie tror den vil fenge bredt.

– Jeg tror det kommer til å være bred enighet i Stortinget om at dette er en vei man skal gå. Dette er kjent teknologi, så det er bare viljen til å beslutte det, gjennomføre det og prioritere det økonomisk, det står på.

Dips

DIPS er i dag den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge.

Foto: NRK
DIPS søker nye ingeniører