Sjømateksport til utlandet

170 000 tonn norsk sjømat ble solgt til andre land i januar i år. Sammenlignet med januar i fjor er det 11 prosent mindre sjømat, men verdien øker likevel, blant annet på grunn av prisstigning. Verdien av all sjømateksport i januar i år var på 7,6 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent, ifølge Norges Sjømatråd.