NRK Meny
Normal

Sentralt vitne i banken husker svært lite om lånene til bedrageritiltalt

Et av de sentrale vitnene i saken mot eiendomsutvikler Stig Henriksen, som er tiltalt for bedrageri, husket svært lite av de forhold som hun skulle forklare seg om.

Stig Henriksen

Entreprenør og investor Stig Henriksen er tiltalt for bedrageri og svindel med en strafferamme på inntil seks års fengsel. Arkivfoto.

Foto: NRK

Stig Henriksen, som tidligere drev entreprenørvirksomhet i Troms, er tiltalt for grovt bedrageri av minst ni millioner kroner, i hovedsak fra Handelsbanken i Tromsø.

I Nord-Troms tingrett mandag skulle et av de mest sentrale vitnene i saken forklare seg.

Hun var Henriksens saksbehandler i Handelsbanken i mange år. Men da hun skulle forklare seg, hadde hun store problemer med å huske detaljer 8–10 år tilbake i tid om lånene som ble innvilget.

Et av de viktigste tiltalepostene mot Henriksen dreier seg om at han har lånt store summer fra Handelsbanken, som han har brukt til helt andre formål enn det som var forutsetningen for lånet.

Dette har Henriksen klart avvist, og han mener han ble innvilget en normal kreditt, som kunne brukes slik han ønsket.

Forsvarerne har lagt mye vekt på å sannsynliggjøre at de lånene han har fått, ikke skulle brukes på bestemte måter. De mener han disponerte pengene fritt til sin forretningsvirksomhet.

– Husker ikke

Når forsvarerne stilte spørsmål til vitnet om disse forholdene, hadde vitnet problemer med å svare.

– Henriksen mener han fikk et ordinært rammelån på 17,5 millioner kroner. Stemmer det? Spurte forsvarer Rune Stenstrøm.

– Jeg kan ikke huske det, svarte vitnet.

Henriksen er også tiltalt for å ha fått lån med sikkerhet i produksjonsutstyr, som han skal ha solgt uten å nedbetale på lånet.

Dette skjedde i forbindelse med at Henriksen kjøpte et fiskebruk på Sommarøy. Tiltalte mener at banken var kjent med disse forholdene, blant annet fordi banksjefen var observatør i bedriftens styre.

Vitnet ga klart uttrykk for at hun husket svært lite, også rundt disse forholdene.

Dommeren ville vite om vitnet hadde gjort noen kontroller av hva Henriksen brukte lånene til.

– Jeg kan ikke huske at det ble gjort, svarte vitnet.

– Var en god kunde

Tidligere banksjef Bjørn Andreassen, gikk i sitt vitnemål langt i å støtte tiltaltes oppfatning av et av lånene i Handelsbanken. Andreassen forklarte at han oppfattet dette lånet som en boligkreditt, der låntakeren sto relativt fritt med hensyn til hva pengene skulle brukes til, så lenge han hadde betjeningsevne og god sikkerhet.

Dette stemmer godt med det den tiltalte sa i sin forklaring.

Den tidligere banksjefen ga også Henriksen et godt skussmål, i alle fall for de første årene de hadde forbindelse.

–Stig Henriksen var energisk og dyktig, en vi stolte på. Han var en god kunde, sa Andreassen.

Han fortalte også at Henriksen jobbet hardt og tjente gode penger, og han brukte mye penger.

Svare for en rekke lovbrudd

De mest alvorlige tiltalepunktene i rettssaken mot Henriksen i Nord-Troms tingrett i januar handler om forhold mellom Henriksen og Handelsbanken. I perioden 2007–11 hadde han en boligkreditt på 17,5 millioner kroner. Av disse pengene, ble nesten 2,4 millioner kroner brukt til andre formål enn avtalt.

Henriksen ga også uriktig informasjon til banken angående et boligprosjekt i Prestenggata. I kjølvannet fikk han utbetalt et millionbeløp – noe som medførte tap eller fare for tap for banken.

I 2010 ble både firmaene hans, og Stig Henriksen personlig, slått konkurs med en samlet gjeld på over 40 millioner kroner.