NRK Meny
Normal

Samer til kamp mot Norge

- Nå setter vi hardt mot hardt, sier svenske reineiere.

Svenske samer demonstrerer ved Altevann i Troms

Svenske samer demontsrerer ved Altevann i Troms. Fra venstre Henrik Johannes Blind, Nils Tomas Labba og Per Anders Nutti.

Foto: Arild Moe / NRK

Reinere fra Sarrivuomma sameby i Sverige har starta demonstrasjoner ved Altevann i Troms i dag.

Bakgrunnen er at norske myndigheter har begrensa beiteområdene deres i området, og samene hadde derfor fått frist til i går med å flytte 1500 rein ut av området.

- Det blir ikke aktuelt, sier ordfører Per Anders Nutti i Sarrivuomma.

- Alle midler tas i bruk

Han varsler nå hard kamp mot norske myndigheter.

- Vi har blitt bøtelagt og trakassert av norske myndigheter over lang tid. Nå tåler vi ikke mer. Nå setter vi hardt mot hardt, og vil bruke alle tilgjengelige midler, sier Nutti.

Som likevel presiserer at de er tilhengere av ikke-volds linjen.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er den tre år gamle konflikten om beiterettigheter i grenseområdet, og hvor svensksamene påberoper seg en 250 år gammel avtale - Lappekodisillen fra 1751. De slår derfor tilbake mot norske myndigheter som vil tvangsdrive reinflokkene østover mot svenskegrensa.

Inviterer Stoltenberg

Nå inviterer de svenske samene både den norske og den svenske statsministeren til området, sammen med sine fagstatsråder, for å få samenes egen versjon av grensetvisten. Av samene selv.