Salaks bygger laksesmoltanlegg

Salaks AS i Salangen bygger ut et 9000 kvadratmeter stort laksemoltanlegg på land for 300 millioner kroner. Anlegget skal, når det står ferdig neste år, produsere 6 millioner smolt laks. Det nye anlegg blir mer miljøvennlig fordi det blant annet gjenbruker vann og fordi smolten står lengre i anlegget før det slippes ut i merder. Dermed er det mindre risiko for laksen blir utsatt for lus, sier driftsleder Lasse Solgren.