Normal

Rektor: – Det er nesten katastrofalt

Ungdomsskoleelever i Troms er svake i matematikk. Det viser årets eksamensresultater.

EKSAMEN

Ungdomsskoleelever i Troms ligger under landsgjennomsnittet i matematikk.

Foto: CARSTEN LUNDAGER / NTB scanpix

Snittet i matematikk er skremmende lavt i Troms. Gjennomsnittet på eksamen i faget viser 2,7. Dette er også lavere enn landsgjennomsnittet som lyder på 2,9.

Hør radioreportasje:

Rektor ved Sommerlyst skole, Rolf Øistein Barman-Jenssen, er bekymret for resultatene.

– Det er nesten slik at jeg har lyst å bruke ordet katastrofalt når snittet er under tre. Dette er alvorlig, sier han.

Best i landet er Oslo med 3,2. Hva synes du om det?

– Det er jo litt bedre, men det er også lavt.

Tallene på landsbasis er som nevnt ikke høyere enn 2,9. Dette synes Barman-Jenssen er langt under hva man burde forvente.

– Vi ønsker at landsgjennomsnittet skal ligge rundt fire. Hvert fall mellom tre og fire, forteller han.

Hanna Solhaug

Hanna Solhaug mener at elevene ikke får nok hjelp av lærerne.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Ikke bare elevenes skyld

Hanna Solhaug går nå på videregående skole. Hun mener at det ikke utelukkende er elevene sin feil at resultatene er så lave. Solhaug har selv opplevd det slik at hun ikke har fått nok hjelp av lærerne til å mestre faget.

– Jeg synes ikke jeg har fått den hjelpen jeg burde ha fått. Spesielt på ungdomsskolen, sier Solhaug.

Hun forteller at hun opplevde algebra som det store problemet, og at hun falt av tidlig.

– Det var vel egentlig i åttende klasse.

Skremmende for framtiden

Trygve Johnsen

Trygve Johnsen, ved institutt for matematikk og statistikk, mener resultatene er skremmende for framtiden.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Trygve Johnsen, som jobber på instituttet for matematikk og statistikk ved UiT–Norges Arktiske Universitet, mener tallene er skremmende med tanke på framtiden.

– Det er vanskelig å si noe om årsaken, men det er selvfølgelig skuffende at det er såpass lavt gjennomsnitt. Det lover jo ikke godt for framtiden, sier Johnsen.

Han tror at problemet starter tidlig.

– Mange studenter sliter med fundamental brøkregning, og det er ting de burde lært allerede i grunnskolen. At det er noe ved opplæringen i grunnskolen som er problematisk, og kanskje mer problematisk enn noensinne, kan jeg forstå, forteller han.

Barman Jenssen mistenker at prøveoppsettet også kan ha spilt elevene et puss.

– Jeg har gjort meg noen tanker om at prøveoppsettet kan være grunnen. Vi så på noen elever som har karakteren fire i standpunkt, som nå fikk karakteren to på eksamen. Vi kunne ikke helt skjønne det, fordi vi har tidligere hatt relativt bra samsvar mellom standpunkt- og eksamenskarakterer.