Hopp til innhold

Årets matteeksamen den svakeste noensinne

Avgangselevene i 10. klasse har aldri gått ut med en dårligere snittkarakter i matematikk enn i vår, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Matematikk

= 1760. Norske tiendeklassinger har aldri hatt dårligere karaktersnitt i matte.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Karaktersnittet er på 2,9 ved eksamen i matematikk i 10. klasse, og det er første gang snittet ligger nede på 2-tallet, skriver VG.

Også på videregående får mange elever karakteren 1 eller 2.

– De svake eksamensresultatene i matematikk bekymrer oss. Vi vet også fra internasjonale undersøkelser at norske elever ikke presterer veldig høyt i matte, sier avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

Hun opplyser at det er iverksatt flere satsinger for å øke kompetansen til elever og lærere. En av satsingene er såkalte realfagskommuner, hvor 34 kommuner har forpliktet seg til å arbeide for å forbedre barns kompetanse i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet, som kom forrige uke, viste at det kun var små endringer i eksamenskarakterene for grunnskolen og videregående opplæring sammenlignet med i fjor.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ