NRK Meny
Normal

– Kjempesynd at fylket sier nei til mobbeombud

Elevorganisasjonen reagerer på fylkeskommunens nei til å ansette eget mobbeombud i skolen. – Mobbing skremmer unge fra å engasjere seg, sier Dana Meknas.

Dana Meknas

Leder for Elevorganisasjonen i Troms, Dana Meknas frykter at ungdommer kan droppe å engasjere seg på grunn av mobbing.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Roar Sollied, Troms Venstre

Roar Sollied (V) er fylkesråd for utdanning i Troms.

Foto: Audun Halaas

– Det er ikke noe galt i å ha et mobbeombud eller elevombud og alt man ønsker seg. Det er ting som er bra og ha, men som vi hører av debatten som pågår nå om skoletilbud og kostnadsreduksjoner, så har vi valgt det bort av økonomiske grunner, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied.

Troms fylkeskommune har takket nei til Utdanningsdirektoratets tilbud om å betale halve kostnaden dersom fylket oppretter et eget mobbeombud.

Fire fylker har takket ja til å opprette et mobbeombud. Sollid bruker blant annet økonomi til å forklare hvorfor Troms sier nei. Fylket må spare 37 millioner kroner bare innen utdanningssektoren.

Mener mobbeombud er nødvendig

Tirsdag politianmeldte byrådet i Tromsø trusler på nett mot byråd Kristoffer Kanestrøm.

For å forebygge mobbing og netthets på sikt vil et mobbeombud som veileder elever, skoler og foreldre være nødvendig, mener leder for elevorganisasjonen i Troms, Dana Meknas.

– Det er kjempesynd at vi møtes av en slik holdning hos fylket, når vi vet at mobbing er et stort problem. vi vet hvor alvorlige konsekvenser det kan få, og at noe må gjøres. Det er bra med planer og restriksjoner, men det hjelper ikke om det ikke finnes en person som kan følge det opp, sier Meknas.

Vanskelig å si ifra

Hun viser til at mobbing eksisterer mange plasser, selv om de fleste skoler har en nulltoleranse for mobbing. At skolene ikke får bukt med problemet mener Meknas er et tegn på at ting ikke fungerer i dag.

– Ofte kan det også være en veldig høy terskel for å si ifra til noen på sin egen skole om man blir mobbet, Mobbeombudet er en ressursperson både foreldre og elever kan gå til, sier Meknas.

Sollied mener derimot at det ikke uten videre vil bedre situasjonen å gi en person ansvaret for mobbesaker.

– Vi har veldige problemer med å utvide med flere stillinger. Vi mener hele organisasjonen vår og alle skolene har som mål å få ned mobbing, og vi kan ikke overlate det til ett menneske. Ansvaret ligger på skolene, og det ligger på det enkelte menneske, selvfølgelig, sier Sollied.

Han mener et ombud vil bli en utgiftspost som kan føre til at andre og viktigere tilbud vil bli rammet.

Mobbing stopper engasjement

Meknas mener også at mobbing og netthets kan bidra til at ungdommer ikke tørr engasjere seg i politikken.

– Det er skummelt, for det vi trenger er ungdommer som er engasjerte. Og når man ser at disse ofte er ekstra utsatt for hets og sjikane, så er det klart noen dropper nå stille til valg fordi de er redd for å bli utsatt for noe ubehagelig, sier hun.

Meknas sier at andre fylker har god erfaringer med bruk av mobbeombud, men hun mener at også andre tiltak kan hjelpe.

– For eksempel å ruste opp helsesøstertjenesten, så de får bedre tid. Miljøarbeidere kan også brukes som minimobbeombud internt på skolen, sier Meknas.