NRK Meny

Protest mot avfallsanlegg

Avinor vil ikke at et nytt avfallsanlegg i Longyearbyen skal ligge nært flyplassen, slik lokalstyret har gått inn for. Det skriver Svalbardposten. Avinor mener at damp og gass fra et eventuelt avfallsforbrenningsanlegg kan være en fare for flysikkerheten. Et avfallsanlegg tiltrekker seg normalt også fugl som kan medføre kollisjonsfare med fly.