Politiet vil ha lav terskel for å avhøre barn i voldssaker

– For få voldssaker mot barn fører til tiltale, mener førstestatsadvokaten. – Kan ikke sammenligne antall avhør av barn med antall straffesaker, sier politimesteren i Troms.

Barnehuset Tromsø

Fra barnehuset i Tromsø.

Foto: Laila Lanes / NRK

I fjor ble det foretatt 500 avhør av barn i de to barnehusene i Tromsø og Bodø. I Troms og Finnmark førte avhørene til ti tiltaler. Bare én av dem handlet om grov vold mot barn.

Mange avhør dreier seg om mistanke om seksuelle overgrep mot barn, men de fleste handler om andre typer vold mot barn, også grov vold.

Likevel blir nesten ingen tiltalt for grov vold mot barn, og dette bekymrer førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause.

– Jeg ble veldig overrasket over at tallet var så lavt, når vi tenker på de store ressursene politiet har satt inn for å etterforske og oppklare denne typen saker, sier Fause.

Sammensatte årsaker

Konstituert politimester i Troms, Einar Sparboe Lysnes, sier at en ikke kan sammenligne antall avhør av barn med antall straffesaker.

– I Troms politidistrikt gjorde vi 245 avhør av 220 barn i 2015. Halvparten av dette handler om seksualle overgrep. Resten er saker hvor barn er vitner eller hvor vi frykter at de har blitt utsatt for vold. En god del av disse avhørene er også gjentatte avhør, sier Sparboe Lysnes.

– Og det er ingen overraskelse at barn i avhør har vanskelig for å fortelle hva som har skjedd. Vi har begrunna mistanke, vi mottar bekymringsmeldinger hvor for eksempel en lærer har fortalt om ting som barna ikke vil gjenta i avhør. Så det kan være mange årsaker til at det kan være vanskelig å oppklare disse sakene.

Lysnes presiserer at politiet ønsker en lav terskel for å avhøre barn og at Troms politidistrikt har jobba målretta i mange år for få opp antall bekymringsmeldinger.

Politiet vil bli sett i kortene

– Førstestatsadvokaten vil se nærmere på det han kaller avstanden mellom barneavhør og antall tiltaler. Hva forventer du av det førstestatsadvokaten vil se på?

– Et slikt engasjement ønsker vi velkommen. Vi ønsker hele tida å bli bedre. Hvis det er elementer i vår etterforskning av disse sakene, og påtalebehandling av dem, som kan styrkes på en slik måte at vi klarer å oppklare flere saker, så er ingenting bedre enn det, sier Einar Sparboe Lysnes.

Ekstremt alvorlig kriminalitet

Barneombud Anne Lindbo er generelt bekymra for barns rettssikkerhet. Uten at hun kjenner detaljene i tallene i nord, sier hun at det er bekymringsfullt at så få saker går til tiltale, også i resten av Norge.

– På generelt grunnlag er det er en veldig lav prosentandel saker som går for rettssystemet. Når vi tenker på at vold og seksuelle overgrep mot barn er ekstremt alvorlig kriminalitet, så syns jeg det er veldig synd at tallet på tiltaler er så lavt. Jeg spør meg jo om rettssikkerheten til barna blir godt nok ivaretatt, sier barneombud Anne Lindbo.