NRK Meny

Penger til kaianlegg

Tre kommunale kaier i Troms får til sammen i overkant av 17 millioner kroner av fylkesrådet til bygging og utvidelse til næringsformål. Prosjektene som mottar støtte er: utvidelse av industrikaia på Vannavalen industriområde i Karlsøy, kaianlegget i Botnhamn i Lenvik, og kai- og næringsareal på Furuflaten i Lyngen. Fylkesrådet vil med å gi penger til utbyggingene bidra til at næringslivet i fylket kan konkurrere på mer like vilkår som bedrifter andre steder i landet eller Europa, sier fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk i ei pressemelding.