Over 3 av 10 er på Facebook i timen

Lærerne i den videregående skolen føler seg maktesløse når elevene bruker Facebook og andre sosiale medier i timene.

Facebook

I undersøkelsen svarer 7 av 10 lærere at de opplever at Facebook og sosiale medier forstyrrer undervisningen.

Foto: NRK

– I enkelte klasser er det så vanskelig at du gir opp og ser det hele gjennom fingrene fordi du skal gjennomføre det som er ditt prosjekt. Du lar elevene seile i sin egen sjø. Har du sagt i fra 800 ganger før, så har du ikke så mange maktmidler igjen, sier lektor Grete Mathiesen ved Breivika videregående skole i Tromsø.

Chatter og surfer

I dag skal alle videregående skoler skal ha PC i undervisningen, ifølge loven. En rapport som evaluerer ordningen i Troms viser at over 35 prosent av elevene bruker timene til chat og surfing på Facebook eller andre sosiale medier svært ofte.

– Mitt inntrykk er at holdningen til å ha PC i klasserommet har endret seg til det negative blant lærerne, slår studieinspektør Ralph Tøllefsen fast.

Rapporten viser også at sju av ti lærere opplever PC som et forstyrrende element i undervisningen.

For å henge med

Elev Adrian Ottermo sier PC-bruken gir han informasjon om hva som skjer og noe å diskutere i friminuttene.

– Sånn at man er litt med, fastslår han.

Om bruken av sosiale medier går ut over karakteren sier rapporten ingenting om, men blant elevene er det ikke tvil.

– Jeg tror jeg hadde opplevd bedre resultater om jeg ikke hadde PC, medgir elev Silje Andersen.

– Det nye leirbålet

Robert Greiner, nettjournalist og nettlærer i NRKs kompetanseavdeling, er ikke overrasket over at unge lar seg friste til å bruke Facebook i timen.

– Sosiale medier har på mange vis gitt oss mennesker leirbålet tilbake. For unge venner og sosiale nettverk veldig viktig. Nettsamfunn som Facebook er som skapt for den slags.