Over 100 prosent økning i antall elever som må ha ekstra norskundervisning

Tromsø kommune har opprettet tre nye innføringsklasser for utenlandske elever som trenger ekstra norskundervisning.

Tromsø

Tromsø kommune gjør en storinvestering i språkopplæring.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Når barneskolene åpner dørene denne uken, så er det noen elever som har større utfordringer enn andre.

I år har Tromsø kommune opprettet tre nye innføringsklasser, som skal legge ekstra til rette for elevene som ikke behersker godt norsk.

Slettaelva skole er en av skolene som får innføringsklasse i år, og rektor Vegard Yttergård sier at elevene har varierende ferdigheter i norsk.

– Det er elever som kommer med nokså god skolebagasje fra sitt hjemland, mens andre kommer med ganske lite. Da får vi en gruppe der det er et stort sprik i nivået. Det blir opp til oss å være dyktige til å kartlegge underveis i prosessen for å se hvordan vår opplæring virker.

Antallet elever i Tromsø som må ha ekstra undervisning i norsk har økt med over 100 prosent de siste fem årene.

– Sikker på at de blir godt mottatt

Yttergård forklarer at hovedvekten av undervisningen blir grunnleggende norsk, men at de også vil gi tilbud om både matematikk, engelsk og samfunnsfag.

Elevene som starter på Slettaelva skole tirsdag er primært minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Tromsø.

– De har et opplæringsbehov og vi legger særskilt til rette for dem. Dette er et tilbud som er tidsbegrenset. Det anbefalte er ett år, men vi kan innvilge to år hvis det er behov.

Flere av elevene har allerede vært på SFO i tre uker, men tirsdag starter det for alle sammen.

– Vi er sikker på at elevene blir veldig godt mottatt.

En god investering

Mona Haugli

Fagleder for grunnskole i Tromsø kommune, Mona Haugli.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Det er totalt 130 elever som nå får dette forsterket tilbudet i kommunen. De kommer fra hele verden, har 41 ulike morsmål, og bor i Norge av ulike årsaker.

– Det er en sammensatt elevgruppe. noen er asylsøkere, noen er barn av studenter, andre har flyttet hit for jobb. Og noen har solid skolebakgrunn, og andre ikke, sier Mona Haugli.

Hun er fagleder for grunnskolen i Tromsø kommune.

– Å lære seg norsk raskt er viktig for mange ting. Blant annet for å lære seg å kommunisere, for å kunne delta i aktiviteter på og utenfor skolen, og for å forebygge mobbing, sier Haugli.

– Språkopplæring er god investering, og noe vi har valgt å satse på, sier hun.