Østfold ønsker helikopterskvadronen

– Terrortrusselen er et svært viktig argument for flytting av forsvarets helikopterskvadron fra Bardufoss til Rygge. Det sier leder i Østfold Høyre, Rene Rafshol. Det politiske miljøet i Østfold går nå sammen og kjemper for regjeringas forslag om å flytte helikopterskvadronen sørover. Rafshol sier flyttinga er viktig for nasjonen Norge.