NRK Meny

Opplever forskjellsbehandling

Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen mener Riksantikvaren forskjellsbehandler fartøyvernsentrene. Mens senteret i Gratangen får en reduksjon i tilskudd til lønn og vedlikehold på 100.000 kroner, får de to andre fartøyvernsentrene en økning på 1,1 og 3,1 millioner kroner. – Vanligvis blir tilskuddene fordelt likt, sier direktør ved Nordnorsk Fartøyvernsenter, Terje Flaaten-Stokkan. NRK har vært i kontakt med Riksantikvaren, som ikke vil uttale seg før de har mottatt en endelig klage.