Oljeselskapet Total kutter i nord

Det franske oljeselskapet Total legger ned sitt enmannnskontor i Harstad. Selskapet sier at aktiviteten nå er så liten at det ikke er hensiktsmessig å beholde kontoret. Virksomheten i nord skal driftes fra Stavanger. Totals viktigste virksomhet i nord er Snøhvit-anlegget i Hammerfest, hvor Total eier 18,4 prosent.