Økt omsetning av fisk i nord

Økt omsetning av kongekrabbe og oppstarten av blåkveitefisket bidrar til at ferskomsetningen for norske fartøy har en bra økning i forrige uke. Det melder Norges Råfisklag om fisket fra Nordmøre til Finnmark.