Ny plan for å skape viktige arbeidsplasser på Svalbard

Et fiskemottak kan gi sårt tiltrengte arbeidsplasser i Longyearbyen. Om noen år kan det bli en realitet.

Snøkrabbe leveres

Et mottak for snøkrabbe kan gi sårt trengte arbeidsplasser i Longyearbyen. Her fra mottaket i Båtsfjord.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det bør skapes 50–60 nye arbeidsplasser ved etablering av fiskemottak i Longyearbyen. Vi håper at etableringen har startet i løpet av tre til fem år. Det er målet, forteller leder av lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen, til NRK.

I første rekke rettes nå søkelyset mot mottak av levende snøkrabbe på Svalbard. Det er kort vei til fiskefeltene. Det er også kort vei med fly til markedene rundt om i verden.

Flere aktører

Lokalstyret har vært i kontakt med seks ulike nordnorske aktører innen fiskerinæringa. Arild Olsen vil ikke navngi noen. Men både representanter for Brødrene Karlsen på Husøya på Senja, rekeprodusenten Stella Polaris i Kåvikhavn og rederiet Tustern har vært til samtaler i Longyearbyen.

Det kan også bli aktuelt å ta et mottaksanlegg for fersk fisk, som for eksempel torsk, fra havområdene rundt Svalbard.

Arild Olsen tror det neppe blir rekeproduksjon i Longyearbyen, men at det kan bli et mottak for fryste reker.

Trenger ny jobber

Longyearbyen har stort behov for nye arbeidsplasser. Hjørnesteinsbedriften Store Norske har redusert antall ansatte med flere hundre. De negative ringvirkningene i det øvrige næringslivet er store, mens det er vekst innen reiseliv og forskning og undervisning.

– Både vi og norske myndigheter ønsker fiskeindustri velkommen. Vi ser nå på hva vi kan skaffe til veie av strøm og vann. I tillegg har vi startet undersøkelsen av vannkvaliteten i Isfjorden, for å kunne spe på produksjonen med saltvann. Vi ser også på mulighetene for å lage vei til Hotellneset og småbåthavna der vi tror fiskeindustri kan bli etablert, sier Arild Olsen.

Lokalstyre ønsker å første omgang å støtte aktører som vil etablere flest mulig helårlige arbeidsplasser. Det er det som i utgangspunktet er mest interessant for Longyearbyen.

Fiske allerede i gang

Øst for Hopen er det allerede kommet i gang et fiske med teiner etter snøkrabbe. I 2015 ble det landet cirka 13 600 tonn snøkrabbe til en verdi av cirka 250 millioner kroner av norske og utenlandske fartøyer.

Jan H. Sundet, forsker på Havforskningsinstituttet, sier at snøkrabbe kan bli en viktig ressurs i framtida. Den brer seg over store områder i Barentshavet.

– Det er allerede funnet snøkrabbe vest for Sørkapp og vest for Hornsund. Snøkrabben er på vei til områdene rundt Spitsbergen. Jeg ble sjøl overrasket over funnene som er gjort. Det er vanskelig å spå om det blir en stor mengde krabbe i disse områdene, slik at det blir økonomisk lønnsomt å etablere mottak i Longyearbyen. Men skjer det, er det absolutt realisme å se på mottak på Svalbard, sier forsker Sundet.