Hopp til innhold

Snøkrabber kan utgjøre milliardverdier

Mangel på forskning gjør at det ikke finnes reguleringer i fisket etter krabben i Barentshavet. Havforskningsinstituttet etterspør nå en satsing fra regjeringen på akkurat det.

Snøkrabber fra Barentshavet på vei til markedet

Snøkrabber fra Barentshavet på vei til markedet.

Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

– Dette kan bli en ressurs som får en verdi som blir nummer to i Barentshavet, etter torsken. Altså større enn både makrell, sild og lodde, og hva det nå måtte være. Så den har et svært potensial fiskerimessig, sier Jan Sundet ved Havforskningsinstituttet.

Den er litt mindre enn sitt søsken kongekrabben, men når det gjelder antall så knuser den storebror. Snøkrabben, som for noen år siden for alvor kom inn som ny art i Barentshavet, beregnes å representere milliardverdier for den som fisker den opp. Havforskningsinstituttet mener forskningen på den nye krabben er altfor mangelfull.

– Under forutsetning at man har en såkalt bærekraftig fiske, så kan snøkrabben under gitte forutsetninger om priser og markedet representere en verdi på borti 2,5 milliarder om femti år. I løpet av de neste ti årene så kan den representere et fangstkvantum på opp mot 50 000 tonn, forteller Sundet.

LES OGSÅ: Invasjon av snøkrabber i Barentshavet

Enkle reguleringer

Sundet synes prognosene og framtiden ser ut til å være veldig lovende på mange måter og mener at man bør etterstrebe mer kunnskap om snøkrabben. Havforskningsinstituttet mener dagens reguleringer er meget lette, da de ikke er basert på forskning.

– I norsk sone er det veldig enkle reguleringer. Det kom en forskrift nå i januar, hvor man etterfølger havressursloven. Det sies der at all fiske etter snøkrabbe i utgangspunktet er forbudt, men så gis det da dispensasjoner til de som har vært inne i fiske på det tidspunktet forskriften kom, sier Sundet.

I forskriften sies det også at nye fartøy som skal inn i fisket allerede må være i fartøyregisteret.

LES OGSÅ: Ti ganger mer snøkrabbe enn kongekrabbe

Vil påvirke havbunnen

Det er ikke bare ut fra et bærekraftig fiskeriperspektiv at forskningen på den nye krabben er viktig mener havforskerne. Minst like viktig er konsekvensene på økosystemene våre.

– Man vet ingenting. Det vi har gjort så langt er å se på hva snøkrabben spiser. Det er ganske likt kongekrabben faktisk, og den har vi jo litt kunnskaper om. Det har jo vist seg at den har betydelige effekter på bunnøkosystemet, noe vi da kan forvente at også snøkrabben vil få, sier Sundet.

Nærings- og Fiskeridepartementet har så langt ikke gitt noen kommentar til NRK.

LES OGSÅ: Denne truer økosystemet i Barentshavet