Normal

Egne lærebøker skal gi et løft til finsk og kvensk i skolen

De første lærebøkene i finsk og kvensk ble nylig lansert i Alta. Eivind Brattsberg hos Fylkesmannen i Troms er glad de første bøkene endelig er på plass.

Nye Finske og Kvenske lærebøker

Forfatterne av bøkene er Elisa Viitamaa og Agnes Eriksen.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg


Den største utfordringen har vært å finne kompetansen som kan gjøre denne jobben, for det er ingen forlag som hiver seg rundt og skiver lærebøker for finsk og kvens som andrespråk, sier Eivind Brattsberg.

Årsaken til det er at for få elever tar denne opplæringen. Bøkene er derfor finansiert gjennom fylkesmannen i Finnmark og fylkesmannen i Troms, sier Brattsberg.

To kvinner er forfatterne til bøkene

Forfatterne av bøkene er Agnes Eriksen og Elisa Viitamaa. Agnes Eriksen har skrevet to kvenske lærebøker, mens Elisa Viitamaa har skrevet to finske lærebøker.

Jeg håper og tror at bøkene vil bli satt pris på, og jeg tror at bøkene er med på å løfte statusen til faget finsk som andrespråk, sier Elisa Viitamaa .

Forsker på frafallet i fagene

Finsk og kvensk som andrespråk har møtt mange utfordringer i skolen, på samme måte som samisk som andre språk. Mange elever slutter med faget i mellomtrinnet. Denne tendensen ønsker Inger Synnøve Moi fra utdanningsdirektoratet å snu. Hun vil forske på hvorfor elevene slutter.