NRK Meny
Normal

Forliste etter dårlig planlegging og manglende kommunikasjon

Dårlige sikkerhetsrutiner og kommunikasjon gjorde at arbeidsbåten North Tug kantret og forliste i Kirkenes 10. juni 2013. Det slår havarikommisjonen fast i sin rapport fra ulykken.

Cruiseskip

Slepebåten i forbindelse med at den assisterte cruiseskipet «Ocean Princess» i Kirkenes. Foto: Anita Føleide.

Foto: Anita Føleide / NRK

Gjennomføringen av operasjonen bærer preg av manglende risikovurderinger, og derigjennom mangelfull planlegging og kommunikasjon.

Statens Havarikommisjon for Transport

Arbeidsbåten North Tug kantret og forliste da fartøyet skulle bistå cruiseskipet Ocean Princess ut fra kai i Kirkenes 10. juni 2013.

Det var i forkant avtalt hvordan dette skulle løses, med en sideveis forflytning ut fra kai i Kirkenes, der North Tug skulle bistå med å dra skipets baug.

Imidlertid ble denne planen endret, uten at båtføreren på North Tug fikk beskjeden om endringene.

Arbeidsbåten gjorde som den opprinnelige planen tilsa, men ble på grunn av endring i planen hengende etter cruiseskipet og ble dratt akterover med sleperen over hekken.

Dette gjorde at situasjonen for North Tug som slepebåt ble ustabil.

Farten gjorde at akterdekket begynte å fylles av vann og fikk påfølgende krenging, slik at arbeidsbåten havnet delvis på tvers av fartsretningen.

Farten og ustabiliteten i slepet gjorde dermed at båten kantret. Begge besetningsmedlemmene berget seg ved å kaste seg i sjøen.

Havarikommisjonen sier at «gjennomføringen av operasjonen bærer preg av manglende risikovurderinger, og derigjennom mangelfull planlegging og kommunikasjon.»

I sine sikkerhetstilrådninger kommer de med innspill både til cruiseskipet, arbeidsbåten, Kystverket og rederiet om å skjerpe sine rutiner på sikkerhet og risikovurdering i slike tilfeller.

To personer måtte hoppe i sjøen da en slepebåt sank i Kirkenes.