Norges dyreste kommune

Storfjord kommune er den dyreste kommunen i Norge når det kommer til kommunale gebyrer og avgifter. Kommunen krever hele 18 301 kroner fra innbyggerne for vann, avløp, avfall og feiing, viser kostra-tallene som kom tirsdag, ifølge Kommunal Rapport. Den billigste kommunen når det kommer til slike avgifter er Lunner, hvor innbyggerne må betale 4 439 kroner.