Nei fra Kåfjord

Kåfjord kommune sier nei til kommunesammenslåing, men vil jobbe for et sterkere interkommunalt samarbeid.
Det forteller ordfører Svein Leiros (Sp). Som den femte kommunen i Troms i dag har kommunestyret i Kåfjord vedtatt at de ønsker at kommunen skal forbli selvstendig. Kåfjord følger dermed innbyggernes ønske. 74 prosent av de spurte i en innbyggerundersøkelse har sagt at de ønsket fortsatt selvstendighet for kommunen.